09.00 น. - 10.00 น.

A:D:D FM 89.0 Mhz. พิด'โลกแห่งชาติ