ตำรวจภูธรภาค 6 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน 

ผบช.ภ.6 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำรวจภูธร​ภาค 6 ต.มะตูม​ อฺ.พรหมพิราม​ จ.พิษณุโลก​ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้บัญชาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สิน ของประชาชน เพื่อเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีลักษณะเป็นการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด มีการเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนมีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ โดยให้มีการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นั้น 

 

 


ตำรวจภูธรภาค 6 โดย พลตำรวจโท ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตำรวจภูธรภาค 6” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน พร้อมประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดระบบในการไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

 

 

โดยหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการตามสั่งการจนมีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติ ห้วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ดังนี้
1. ด้านการจับกุม
1.1 จับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 21 ราย
1.2 ของกลางทั้งสิ้น 20 รายการ
1.3 มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,496,730 บาท
2. ด้านการไกล่เกลี่ย
2.1 ไกล่เกลี่ยสำเร็จ สามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนได้จำนวน 198 ราย ดังนี้
1) คืนโฉนดที่ดิน จำนวน 209 ราย/ 209 โฉนด รวมมูลค่า 57,670,209 บาท
2) คืนรถยนต์ จำนวน - ราย/ - คัน รวมมูลค่า - บาท
3) คืนรถ จยย. จำนวน 2 ราย/ 2 คัน รวมมูลค่า 25,000 บาท

 

 


2.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย จำนวน 102 รายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ และการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ที่เดินทางมาร่วมพิธีรับมอบโฉนดที่ดินคืน จำนวนทั้งสิ้น 209 ราย

 

ขอบคุณที่มา  FB 

เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดพิษณุโลก