เตรียมเสนอสั่งปิด 5 ปี "ร้านพาเพลิน" ขายเหล้าเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกกวดขันสถานบริการให้ปฎิบัติตามกฎหมายพบปล่อยปละละเลยให้เยาวชนใช้บริการเสนอผู้ว่าราชการปิด 5 ปี 

 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 21.30 - 02.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายพงษ์สืบ สืบอินทร์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พันโทประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 นำชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอ จนท.ทหาร ม.พัน 9 จนท.ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจท่องเที่ยว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก ร้อย อส.อ.3 เมืองฯ ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เขตโซนนิ่ง และบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

จนมาถึง ร้านพาเพลิน ได้กระทำความผิดฐานจำหน่ายสุราให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/58 ข้อ 4 (1) (2) มีโทษสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 5 ปี นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 6,000 บาท และจะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งปิดสถานที่เป็นเวลา 5 ปี ต่อไป