• กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลุกกระแสพลังคนไทย ร่วม Phase-out สาร HCFCs

   2561-09-19 18:48:59

   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปลุกกระแสพลังคนไทย ร่วม Phase-out สาร HCFCsวันนี้(19 ก.ย.61) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลข ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การลด และเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs ในงาน วันโอโซนสากลประจำปี 2561 หรือ World Ozone Day 2018 ภายใต้แนวคิด Keep cool And Carry On The Montreal...

   Read More

  • "ยายยิ้ม" หญิงชราผู้สร้างฝายถวายในหลวงตลอดชีวิต

   2561-08-27 12:58:26

       "ยายยิ้ม"  หญิงชราผู้สร้างฝายถวายในหลวงตลอดชีวิต   ยายยิ้ม หญิงชรา อายุ 90 กว่า อยู่คนเดียวใจกลางป่าเขาลึก หมู่ 1 บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ไม่ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นผ่านการลงมือทำทั้งการสร้างฝายกว่า 16 แห่งและปลูกต้นไม้หลายร้อยต้นเพื่อให้ป่าชุ่มชื้น ดังพระราชดำรัสของ “ในหลวง”รัชกาลที่ 9 ...

   Read More

  • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความรู้ด้านปิโตรเลียมแก่ผู้นำท้องถิ่นและสื่อมวลชน

   2561-08-23 10:31:43

   กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สร้างความรู้ด้านปิโตรเลียมแก่ผู้นำท้องถิ่นและสื่อมวลชนวันที่ 22 ส.ค. ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม ให้แก่สื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายภูมี ศรีสุวรรณ...

   Read More

  • อบจ.พิษณุโลก สัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย

   2561-07-11 14:51:35

   อบจ.พิษณุโลก สัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย  อบจ.พิษณุโลก สัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย       วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย...

   Read More

  • ล่องแก่งเก็บขยะ ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าฝน "ล่องแก่งลำน้ำเข็ก"

   2561-07-09 16:43:25

   ล่องแก่งเก็บขยะ ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าฝน   ล่องแก่งเก็บขยะ ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าฝน "ล่องแก่งลำน้ำเข็ก"  ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก และกลุ่มจิตอาสา พร้อมผู้ประกอบการล่องแก่งลำน้ำเข็ก ร่วมด้วยช่วยกัน ล่องแก่งเก็บขยะ เพื่อให้ตลอดลำน้ำเข็กที่มีกิจกรรมล่องแก่ง สะอาดตา นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ  ...

   Read More

  • ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกสกุโณทยาน

   2561-07-04 15:20:57

   ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกสกุโณทยาน  วันนี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ติดตามระดับน้ำในลำน้ำเข็ก ช่วงบริเวณน้ำตกสกุโณทยาน พบว่า ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรง จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลกวดขัน...

   Read More

  • รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561

   2561-06-14 10:25:19

   รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561     พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์...

   Read More

  • ผู้ว่าฯพิษณุโลกเป็นประธานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

   2561-05-30 10:47:39

   ผู้ว่าฯพิษณุโลกเป็นประธานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. บริเวณวิทยาลัยสงฆ์ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 5 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ....

   Read More

  • 17 ปี ไม่คืบ คดีคนร้ายยิง "พิทักษ์ โตนวุธ" แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู

   2561-05-17 14:42:55

   17 ปี ไม่คืบ คดีคนร้ายยิง     17 ปี ไม่คืบ คดีคนร้ายยิง "พิทักษ์ โตนวุธ" แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู   เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู อ.เนินมะปราง รวมตัวกันทวงถามความคืบคดีคนร้ายยิงนายพิทักษ์ โตนวุธ แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพู เมื่อ 17 ปีที่ผ่านมายังไม่จับคนร้ายได้ พร้อมทั้งให้ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนคลองชมพูโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะจะส่งผลลกระทบต่อระบบนิเวศ    วันนี้ ( 17 พ.ค.61 )...

   Read More

  • ชาวบ้านร่วมกับทีมงานคนสร้างน้ำ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านทับยายเชียง

   2561-05-13 15:24:42

   ชาวบ้านร่วมกับทีมงานคนสร้างน้ำ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านทับยายเชียง    12 พฤษภาคม 2561 ชาวบ้าน ร่วมกับทีมงานคนสร้างน้ำ สร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นฝายมีชีวิตลำดับที่ 698 ของประเทศ มีขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.8 เมตร ภายใต้โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่า รักษ์ต้นน้ำ...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>