วันนี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพจน์ ชินปัญชนะ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ติดตามระดับน้ำในลำน้ำเข็ก ช่วงบริเวณน้ำตกสกุโณทยาน พบว่า ขณะนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลแรง จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลกวดขัน ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกสกุโณทยานโดยเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายเสียชีวิตได้
นายพจน์ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝน ระดับน้ำในลำเข็กจะขึ้นลงตามปริมาณน้ำฝนในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน น้ำเข็กจะเพิ่มสูงขึ้น ไหลเชี่ยวไหลแรง เป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยว จึงไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเล่นน้ำตก แต่ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาพฤกษศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่าง นักท่องเที่ยวจึงยังสามารถมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติได้ตามปกติทุกช่วงฤดู
 
นายพจน์ บอกย้ำว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่นี่เคยมีนักท่องเที่ยวบางคนจมน้ำเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เพราะฝ่าฝืนป้ายเตือน สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จึงออกใช้มาตรการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนด้วยวาจานักท่องเที่ยวที่เข้ามา และติดตั้งป้ายเตือนตามจุดอันตรายต่างๆของน้ำตก
พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว ห้ามลงเล่นน้ำตกในช่วงฤดูฝน และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด แต่นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกสกุโณทยานได้ตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวต้องไม่เดินเข้าไปใกล้ตลิ่ง เพราะอาจเกิดการเหยียบหินลื่นและพลัดตกลงไปในน้ำตก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานหนีมาเที่ยวเล่นน้ำตกตามลำพังกับเพื่อนๆ เพราะเกิดความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง