วันที่ 22 ส.ค. ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม ให้แก่สื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้การต้อนรับ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. นี้
โดยแห่งแรกจะเดินทางไปที่แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และนับเป็นแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต การจัดกิจกรรมดูงานแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยราชการและสื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น ถึงกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการประเมินกิจการปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือถ่ายทอดให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณชนต่อไปได้
นอกจากนี้จะเดินทางไปยังชุมชนบ้านหนองตูม ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานกิจการสินค้า OTOP คือ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นอาหารว่าง อาทิ กล้วยฉาบ กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด ฟักทองทอด เป็นต้น ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับ ปตท.สผ. ดำเนินโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยนำก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ มาต่อท่อและก่อสร้างโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านใช้ก๊าซดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซ LPG ซึ่งจะลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงให้ชาวบ้านกว่าปีละ 10 ล้านบาททีเดียว.