"ยายยิ้ม"  หญิงชราผู้สร้างฝายถวายในหลวงตลอดชีวิต

 

ยายยิ้ม หญิงชรา อายุ 90 กว่า อยู่คนเดียวใจกลางป่าเขาลึก หมู่ 1 บ้านท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ไม่ได้แสดงความจงรักภักดีด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว แต่แสดงให้เห็นผ่านการลงมือทำทั้งการสร้างฝายกว่า 16 แห่งและปลูกต้นไม้หลายร้อยต้นเพื่อให้ป่าชุ่มชื้น ดังพระราชดำรัสของ “ในหลวง”รัชกาลที่ 9

 

 


"ยายยิ้ม" อาศัยอยู่ในบ้านใจกลางป่าเขา จะเดินลงเขา ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อมาถือศีล 8 ที่วัดทุก ๆ วันพระ อย่างแม่นยำโดยที่ยายไม่มีปฏิทินในการดูวันสำคัญต่างๆ ยายทำกิจวัตรประจำวันของยายยิ้ม จะตื่นตอนเช้ามืด ไหว้พระ หุงข้าว ทำอาหาร งานบ้าน ก่อนที่จะเตรียมอาหารออกไปทำฝายเพื่อให้ป่ามีแหล่งน้ำ ให้สัตว์เล็กๆมีที่อยู่อาศัย เดิมทียายจะทำฝายน้อยๆเก็บน้ำไว้ใช้เอง ต่อมาได้ไปเจอหนังสือที่เขาพูดถึงสิ่งที่รัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำไว้ คือการทำฝายชะลอน้ำเพื่อ อนุรักษ์ต้นน้ำลำธารไว้ ยายก็เลยทำตามมาเรื่อยๆ จนตอนนี้ฝายที่ย่าสร้างมีถึง 16 ฝ่าย ที่เกิดขึ้นมาด้วยสองมือของยาน ยายสร้างฝายถวายในหลวงเพียงลำพังมาตลอดสิบ ๆ ปีอย่างไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อย อาหารการกินก็อาศัยเก็บหน่อไม้ไปแลกข้าวกับคนในชุมชนเพื่อประทังชีพ นอกจากการสร้างฝายแล้ว ยายยังได้ปลูกต้นไม้เกือบ 10,000 ต้นด้วยตัวคนเดียวอีกด้วย ถึงอย่างนั้น วิถีบ้านป่าแบบ ยายยิ้ม ก็ใช่จะสบายอย่างปากว่า ในช่วงฤดูฝน ดูจะโหดร้ายเป็นที่สุด เพราะหนทางในป่านั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ หากมีน้ำหลากลงจากเขา จนข้ามห้วยไม่ได้ ยายยิ้มก็จะไม่ออกจากบ้าน ซึ่งช่วงที่ไม่ได้ลงเขาหลายวัน ข้าวสารก็มักจะไม่มีเหลือให้หุงให้กิน ครั้นจะแจ้งบอกข่าวฝากไปถึงใครก็ไม่มี ยายยิ้มบอกว่า ยายมีความสุขทุกครั้งที่อยู่ที่นี้ 

 


ในช่วงเย็นของทุกวันยายจะทำกับข้าวโดยการต้มผักเท่าที่เก็บได้จากในป่า หล่อเลี้ยงชีวิต หลังจากนั้นก่อนนอนยายจะสวดมนต์ และในบางวันยายจะนั้งสมาธิอยู่ตลอด ทำให้จิตใจสงบ ทั้งภายนอกและภายใน ตัดขาดจากโลกภายนอนใช้ชีวิตสันโดษอย่างสงบสุข ไม่มีความวุ่นวาย ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา ไม่มีกิเลสทางโลก ในมุมที่เราต้องอิจฉาคุณยาย....