วันนี้(19 ก.ย.61) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลข ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การลด และเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือสาร HCFCs ในงาน วันโอโซนสากลประจำปี 2561 หรือ World Ozone Day 2018 ภายใต้แนวคิด Keep cool And Carry On The Montreal Protocol หรือการลดการเพิ่มอุณหภูมิ ด้วยการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้อง ชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
 
นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวถึงการจัดงานวันโอโซนสากลประจำปี 2561 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็นวันโอโซนสากล หรือ World Ozone Day เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาชาติได้ร่วมกันลงนาเป็นครั้งแรกต่อพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วย สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณี ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล และได้จัดงาน วันโอโซนสากล อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
 
 
สำหรับงานในปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ความรู้ และเชิญชวนประชาชนชาวไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดความสนใจในเรื่องการป้องกันชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร HCFCs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทนโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ใน 5 ภูมิภาคได้แก่ ภาคตะวันออก วันที่ 8 กันยายน 2561 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าชลบุรี ภาคกลาง วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์กรุงเทพฯ ภาคเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชจังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ วันที่ 30 กันยายน 2551 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตองจ. ภูเก็ต
 
 
โดยมีการต่างๆมากมายทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง การเสวนา การให้ความรู้ เกี่ยวกับสาร HCFCs กิจกรรมเกม การตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมรับของที่ระลึกต่างๆมากมาย และกระทบไหล่กับศิลปินนักร้องและนักแสดงดัง อาทิ ชิน ชินวุฒ ต้น ธนษิต แจ็ค เมธัส  และ คนดังหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เจฟฟรี่ เบญจกุล พัดชา เอนกอนุวัฒน์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ลดและเลิกใช้สาร HCFCs มากยิ่งขึ้น