บรรยากาศก่อนงานสมโภชพระพุทธชินราช ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก เต็มไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ได้มาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าเต็มพื้นที่บริเวณงาน ส่วนพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2557 ถูกกำหนดเปิดขึ้นในเย็นวันที่5กุมภาพันธ์ ณ วัดพระศรีรันตมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และจัดงานต่อเนื่องไปจนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2557 นี้งาน สมโภชพระพุทธชินราช ถือเป็นงานประจำปีของชาวพิษณุโลกที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 80 ปี และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาชื่นชมความงดงามของพระพุทธชินราช ที่ถือว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1900 รวมระยะเวลา 657 ปี ตลอดการจัดงานปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะขอพรพระพุทธชินราช เพื่อความเป็นสิริมงคล จนถึงเวลา 24.00 น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วย