สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงกรณีการเผยแพร่แผ่นพับโฆษณาขายข้าวสารชนิดหนึ่ง ที่มีการโฆษณาว่า "ข้าวควบคุมน้ำตาล" มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้น ปรับระดับน้ำตาลให้ปรกติได้ เป็นต้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดทำ หรือแจกจ่าย แผ่นพับ ดังกล่าว จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ในข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร มีโทษทั้งจำและปรับ และเรียนย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารไม่สามารถโฆษณาเกี่ยวกับการบรรเทา ป้องกัน หรือ รักษาได้