วันนี้ ( 4 ต.ค.61 ) ที่หน้าสโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 โดยในพิธีมีการลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กันยายน 2561 และได้กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชาในวันนี้ สำหรับพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมทหารรุ่นที่ 20 เป็นแม่ทัพคนที่ 36 ของกองทัพภาคที่ 3