วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Agri Forum 2018 และ KUBOTA Showcase 2018 โดยมี นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้สัมมนากว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับ

สยามคูโบต้าเป็นผู้นำในการคอดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบวงจรมาโดยตลอด 40 ปี ในปีนี้จึงได้จัดงานสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรรม คืองาน Agri -Forum พร้อมจัดแสดงสินค้าด้านวัตกรรม KUBOTA Showcase 2018 เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรพร้อมทั้งใชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรรวมถึงระบบเทคโนโลยีการเกษตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย

 

 

 สยามคูโบต้าร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีระดมความรู้ แนะแนวทางพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรไทยในยุคเกษตร 4.0 โดยมีวิทยากรทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ พร้อมการแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีวัตกรรมการเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น มาโชว์ในงานซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ให้เกษตรกรได้สัมผัสกับนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัยเปิดประสบการณ์เกษตร 4.0