รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

 

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร  พร้อมคณะเดินทางตรวจติดตามราชการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ในภูมิภาคที่จังหวัดพิษณุโลก


      เช้าวันนี้ ( 15 มี.ค.60 ) พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจติดตามราชการด้านการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ที่ จังหวัดพิษณุโลก 


        โดยในช่วงเช้า ได้เข้าสักการะพระพุทธชินราช ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   เยี่ยมชมพระราชวังจันทน์ พร้อมฟังบรรยายสรุปพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านเพื่อการท่องเที่ยว บริเวฯด้านหน้าพระราชวังจันทน์   และร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการบูรณาการความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ที่ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง ปี 2559 - 2560 ปัญหาข้อขัดข้องที่สำคัญของจังหวัด สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สถานการณ์ด้านวัฒนธรรมปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง

   ส่วนภาคบ่าย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายประเทศในพื้นที่อำเภอบางระกำ “เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำ บึงตะเคร็ง”   หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก