ผู้ว่าฯพิษณุโลกเผยจังหวัดพิษณุโลกพร้อมแล้วสำหรับการประชุม ครม.สัญจร พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ครม.สัญจร ในระหว่างวันที่ 25- 26 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 25 ธันวาคม 2560พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ (Working Lunch) ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก และในวันที่ 26 ธันวาคม มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี นับว่าเป็นประโยชน์กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก เพื่อตรวจติดตามเร่งรัด นโยบายที่ได้มอบหมายการปฏิบัติของส่วนราชการ การดำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่จะได้นำเสนอแผนงาน โครงการ ในการของบประมาณสนับสนุน อีกด้วย
สำหรับกำหนดการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะในวันที่ 25 ธันวาคม จะเดินทางโดยเครื่องบินมาถึงท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา 08.00 น. จากนั้นเดินทางไปสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา ภายในกองทัพภาคที่ 3 จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมน บ้านวังส้มซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากนั้นในเวลา 10.30 น.นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะประชาชน ณ อาคารศรีวิชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินทำกิน 14 จังหวัด 21 พื้นที่ จากนั้นประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นภาคเหนือ ก่อนจะเดินทางโดยเฮลิคอบปเตอร์ ตรวจพื้นที่การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ “บางระกำโมเดล 60” บริเวณโครงการแก้มลิงบึงระมาณ บึงตะเคร็ง และบึงขี้แร้ง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังจังหวัดสุโขทัย ในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ในวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2560 ไว้พร้อมแล้ว ทั้งประเด็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ที่จะนำเสนอ , การเตรียมการด้านสถานที่ , การรักษาความปลอดภัย , การต้อนรับ , การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่จะลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย