ชาวนาบางกระทุ่ม ปลูกข้าว “ทับทิมชุมแพ” ข้าวน้ำตาลต่ำขาย เปิดตลาดข้าวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ชาวนา อ. บางกระทุ่ม แบ่งที่นาปลูกข้าวทับทิมชุมแพ  “ข้าวน้ำตาลต่ำ” ที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน   เปิดตลาดข้าวที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน   หลังพบแนวโน้มมีคนไทย ป่วยเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

 

ชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งน้อย  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  ซึ่งเป็นกลุ่มชาวนาที่เปลี่ยนจากการทำนาข้าวแบบใช้สารเคมี  มาปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และข้าวเพื่อสุขภาพ  โดยมีเกษตรกรชาวนาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ประมาณ 30 ราย  พื้นที่เพาะปลูกกว่า 2 พันไร่   โดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพแม้ว่าจะไม่เจ็บป่วย  แต่ต่อมาพบว่าแนวโน้มด้านตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ  ผู้บริโภคถามหาข้าวน้ำตาลต่ำ เนื่องจากเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น  จึงได้ทำการศึกษาและทดลองนำข้าวน้ำตาลต่ำที่มีการวิจัยจากกรมการข้าวมาปลูกในพื้นที่  ซึ่งมีทั้งข้าวหอมมะลิแดง , ข้าวสินเหล็ก และข้าวทับทิมชุมแพ  แล้วปรากฏว่าได้ผลผลิตดีไม่แตกต่างจากแหล่งต้นกำเนิดจึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกข้าวประเภทนี้เพื่อจำหน่าย

 

 

โดยเฉพาะข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวลูกผสม ระหว่างข้าวสังข์หยด กับข้าวหอมมะลิสรรพคุณของข้าว มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิกสูง และฟลาโวนอยด์สูง โดยสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองมีส่วนช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการเกิดมะเร็ง อีกทั้งข้าวทับทิมชุมแพยังมีปริมาณอมิโลสต่ำ เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อหุงสุกจะนุ่มมาก

 

 

ซึ่งปัจจุบันเป็นข้าวที่ได้รับความนิยม มีประชาชนที่สนใจทั้งในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และประชาชนที่ต้องการดูแลสุขภาพ สั่งซื้อข้าว “ทับทิมชุมแพ”  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งน้อย  อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  เป็นจำนวนมาก  โดยทางกลุ่มขายในราคากิโลกรัมละ 79 บาท เท่านั้น 

 

สนใจสั่งซื้อ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB สิริมณีไรซ์ SirimaneeRice

https://www.facebook.com/sirimaneerice/

หรือ โทร. 090-9265493