ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.มาร์ฏา ชยทัตโต ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร พร้อมผู้ประกอบการ และคณะผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ได้ร่วมกันเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชั่น(Mobile Application) Lower Northซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบดิจิตอล เพื่อดำเนินธุรกิจและการทำตลาดแบบดิจิตอล (Digital Marketing) ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการคือการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้า และพื้นที่ที่มีความโดเด่น มีจุดเด่น และมีความพิเศษ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการดำเนินธุรกิจดิจิตอล

ดร.มาร์ฏา ชยทัตโต ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้กล่าวไว้ว่า โมบายแอปพลิเคชั่น(Mobile Application) Lower North นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่พักและผู้ประกอบการสินค้า เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถดาว์นโหลดลงมือถือผ่าน แอปสโตร์ (App Store) และผ่านเพลย์สโตล์(Play Store) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาที่พัก ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่พัก ร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่พัก หรือสินค้าเด่นของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเปิดให้ผู้ประกอบการนำไปใช้งานฟรี สามาถรเพิ่มข้อมูล รูปภาพ วิดีโอที่ต้องการ โฆษณาด้วยตัวเอง โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเชื่อมโยงกับ google Map ในการค้นหาเส้นทาง และ มีฟังชั่นในการโต้ตอบ (Chat) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่อยให้คำแนะนำ โดยแอพพลิเคชั่นนี้ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ        ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการผลิตและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น

 

ทั้งนี้กิจกรรม “เปิดตัวApplication UNSEEN  Lower north of Thailand” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 ที่ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยภายในงานจะมีการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมแอพพลิเคชั่น โดยไม่เสียใจค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน และประชาชนที่ทั่วไปสามารถเข้าไปดาวน์โหลด(Mobile Application) Lower North ฟรีที่ App Storeและ Play Store