PEAพิษณุโลกระดมทีมงาน จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดระเบียบสายสื่อสาร

 

PEAพิษณุโลกระดมทีมงาน จับมือภาครัฐ-เอกชน จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทางวิกฤต สร้างทัศนียภาพเมืองสวยงามให้จังหวัดพิษณุโลก

 

 

วันนี้(วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ พิมพ์โพธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ“จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.”โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในโครงการ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรี สุชาติ พิมพ์โพธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดเส้นทางสำคัญ ในการดำเนินการ จากโรงแรมท็อปแลนด์ ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก(ฝั่งขวามือ) จำนวนเสาทั้งหมดกว่า 86 ต้น ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายและอุปกรณ์สื่อสาร สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

  

“PEA ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม”

ภาพ/ข่าวโดย : PEAพิษณุโลก