คู่ชีวิต "สุชน"  อดีต สส. น้ำดีเมืองสองแคว โพสต์อาลัยสุดซึ้ง

คุณเปรมฤดี ชามพูนท คู่ชีวิตของ คุณสุชน ชามพูนท อดีต สส. น้ำดีเมืองพิษณุโลก โพสต์อาลัยสุดซึ้ง หลังคุณสุชน ได้เสียชีวิตลงในวัย 82 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน 

 

 

 

คุณเปรมฤดี  ชามพูนท  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก คู่สมรสของ คุณสุชน  ชามพูนท อดีต สส. จังหวัดพิษณุโลกหลายสมัย ที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 21.47 น.ของวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งหลังจากเสียชีวิต คุณเปรมฤดี ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว  Premruadee Charmpoonod   ข้อความว่า

 
".....โลกนี้ ไม่มีอะไรแน่นอน “ทุกสิ่ง”ล้วน ..เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป จะช้า..หรือเร็ว..เท่านั้น นายสุชน ชามพูนท อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ,อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ,อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสส.พิษณุโลก 14 สมัย ได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง ตับอ่อน ที่โรงพยาบาลรามาเมื่อ3สิงหาคม 2561 เวลา 21.47 นาที รวมเวลารักษา 2เดีอน โดยเข้ารับการรักษา เมื่อ2มิถุนายน2561 ท่านได้สิ้นใจอย่างสงบ ด้วยอายุ 82ปี ภายใต้อ้อมกอด ของภรรยา ลูกหลาน ท่านเป็น ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นพ่อที่ดีของลูก เป็นสามีและผู้นําครอบครัวที่ดี และเป็นสส.นํ้าดีของคนพิษณุโลก ขอคุณความดีที่พ่อทําไว้กับครอบครัวสังคมและประเทศชาติ จงเป็นปัจจัยส่งให้ ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยเถิด ด้วยความรักและอาลัยเป็นที่สุด พ่อพักผ่อนให้สบายนะ พ่อเหนื่อยมามากแล้ว และขอขอบคุณกัลยามิตรทุกท่านที่มาเยี่ยม และให้กําลังใจค่ะ...."
 

ซึ่งหลังจากทีทราบข่าวก็มีคนเข้าไปแสดงความเสียใจในโพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ คุณสุชน  ชามพูนท  เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ด้านครอบครัวนายสุชน ชามพูนท สมรสกับนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก   เมื่อปีพ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 

 

สำหรับงานทางการเมือง คุณสุชน ชามพูนท เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 สมัย เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ต่อมาจึงเปลี่ยนมาลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ และแบบสัดส่วน นายสุชน ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557