ชาวบ้านเรี่ยไรเงินขยายเขตไฟฟ้า หลังไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี 

ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ชมภูเหนือ เดินเรี่ยไรทอดผ้าป่าหาเงิน 274,000 บาท เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้า หลังเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี  และไม่มีหน่วยงานไหนอนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าว 

 

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(7สิงหาคม2561) ชาวบ้านชมภูเหนือ ตำบลชมภู  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กว่า 200 คน ได้รวมตัวกันเดินขบวนออกเรี่ยไรเงินทอดผ้าป่า  หลังถูกหน่วยงานภาครัฐปฏิเสธการให้งบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 274,000 บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปยังหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า 30 ปี   โดยชาวบ้าน เปิดเผยว่า ด้วยชาวบ้านชมพูเหนือ บ้านวังแดง บ้านคลองหินฝน บ้านอุดมสุข บ้านคลองน้ำกุ่ม บ้านผาขาม บ้านน้ำดั้น หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขอเรื่องทำการขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งก็ได้รับอนุญาตจากรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

 

โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควังทอง เข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มวังทองฝั่งซ้าย เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายว่า ให้ผู้ใช้พื้นที่ จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ จำนวน 25 ไร่ ไร่ละ 10,960 บาท รวมแล้วเป็นเงิน 274,000 บาท ตามบันทึกถ้อยคำ ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2556  ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการประสานงานจากท่านนายอำเภอเนินมะปราง แจ้งว่าทาง อบต.ชมพู ยินดีปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้

 

แต่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าฯ ได้แจ้งให้ อบต.ชมพู ยืนยันงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์ฯ ป่าไม้ จำนวน 274,000 บาทนั้น ทางอบต.ชมพู “ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้” เพราะไม่มีระเบียบในการตั้งงบประมาณ ส่วนด้าน อบต.ชมพู ได้แจ้งกับชาวบ้านว่า ทาง อบต. ได้ส่งหนังสือไปที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกแล้ว ก็ได้รับคำตอบว่า “ไม่ใช่ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู” 

 

 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ชาวบ้านจึงได้ขอจัดตั้งกองผ้าป่าและออกเรี่ยไร่ไปตามถนนตั้งแต่บ้านชมภูถึงศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำเงินไปมอบให้กรมป่าไม้ และตั้งใจให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสักขีพยานในการจ่ายเงินครั้งนี้ และคิดว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ชาวบ้านต้องออกเรี่ยไร เพื่อหางบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านตัวเอง