สถาบันมะเร็งปิดการรับบริจาคเส้นผมไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2559

 

ปิดรับบริจาคเส้นผมเพื่อใช้ทำวิกผมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลังมีผู้บริจาคเข้ามาจำนวนมากตกค้างในโกดังนับหมื่นชิ้น และยังคงมีการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  แนะบริจาค หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ หรือวิกผม แทน

 

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติแจ้งปิดรับบริจาคเส้นผม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ยังคงมีประชาชน ส่งเส้นผมมาบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง   โดยทางสถาบันได้ชี้แจงว่า เส้นผมที่ได้รับบริจาคมามีมากเกินความจำเป็นที่จะใช้งาน  อีกทั้งไม่มีงบประมาณเพียงพอในการผลิต  เนื่องจาก 1 วิกผมจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงถึง 2,000 บาท โดยเส้นผมที่บริจาคมาเป็นภาระในการหาที่เก็บรักษาโดยที่ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์  อีกทั้งการเก็บเส้นผมไว้นาน ๆ ก็ทำให้เส้นผมได้รับความเสียหาย  ต้องถูกทิ้งทำลายในที่สุด  หากประสงค์จะบริจาค  สามารถบริจาคเป็นเงินสนับสนุนในการทำวิกผม หรือ บริจาคเป็นหมวกไหมพรม ผ้าพันคอ หรือวิกผม  แทน

 

 

โดยสามารถบริจาคได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2202 6800 กด 0