มหกรรมสินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ 2019

แบ่งปัน
  • 45
    Shares

ท่านสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงาน “มหกรรม OTOP ของดีสมุทรปราการ 2019 ” ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ท่านสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงาน ” มหกรรมสินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ 2019 ” ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนมีงาน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาล ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม ซึ่งภายในงาน การสาธิตผ้ามัดย้อม ทำเดคูพาจ และจุดจำลองสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 บูธ มาร่วมจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

หากประชาชนท่านใด อยากแวะมาชมสินค้า OTOP ภายในงาน “มหกรรมสินค้า OTOP ของดีสมุทรปราการ 2019” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2562