รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล และมอบเกียรติบัตรให้แก่สตรีดีเด่นประจำปี 2562

แบ่งปัน
  • 26
    Shares

นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น ณ โรงแรมวังจันทร์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนสตรีทุกอำเภอเข้าร่วมงาน โดยมีการมอบรางวัลสตรีดีเด่น และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีดีเด่น

โดยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จัดถือว่าเป็นวัน “สตรีสากล” และวันสตรีสากลได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบและการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ดังจะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม ดังนั้น “วันสตรีสากล” จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียมกันได้อย่างดี