สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ sme ที่จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน
  • 14
    Shares


วันที่ 10 มีนาคม 62 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานเปิดประตูธุรกิจภาคเหนือตอนล่าง สู่ตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 เพื่อสนับสนุน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตรกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดย การนำเอาเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น


นายวชิระ แก้วกอ กล่าวว่า จากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสสว.กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงกานในครั้งนี้ ได้มีการระดมความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ประกอบการ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว และกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ ซึ่งเน้นให้องค์กรความรู้ตั้งแต่การเลือกสินค้า และการกำหนดราคาการจัดทำเนื้อหาและภาพสินค้าความชำนาญ ในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการเปิดร้านค้าออนไลน์และช่วยดำเนินการจนมีร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น