หน่วยงานทางการศึกษา มอบเงินสนับสนุนจังหวัดและมอบสิ่งของให้ประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

แบ่งปัน

วันที่ 30 เม.ย.63 ที่บริเวณห้องรับรองศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือจังหวัดพิษณุโลก จากนายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกผู้ได้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 100,000 บาท และมอบสนับสนุนโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกจำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ถือเป็นการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

พร้อมกันนี้ ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกผู้ได้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยพิษณุโลกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก พร้อมคณะ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อีกจำนวน 200 ชุด ซึ่งได้รับการดูแลความเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก ในการจัดระบบ ระเบียบ รักษาระยะห่างในการรับสิ่งของเป็นอย่างดี.