อุตุ ฯคาด พิษณุโลก โดนทั้งร้อนทั้งฝน ในวันเดียว

แบ่งปัน

นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก การคาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่ วันที่ 4-10 พฤษภาคม พ.ศ2563ลักษณะลำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้มีบริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ใน 1 วันอาจจะพบบรรกาศ ร้อนจัดเเละลมฝน รุนเเรง

ลักษณะอากาศภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดพิษณุโลกอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 % ของพื้นที่ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียใต้ ความเร็ว1-65กม/ชม

อากาศร้อนสลับกับมีฝนตกในบางวัน เกษตรการควรดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันการเจ็บปวย รวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผลและพืชผักต่าง ๆ ไว้ด้วย สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนนี้ ควรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกเอาไว้ให้พร้อม เมื่อมีฝนตกสม่ำเสมอและดินมีความขึ้นเพียงพอ จึงค่อยลงมือปลูก

ขอบพระคุณข้อมูลจาก

https://www.tmd.go.th/?fbclid=IwAR2SMuLsoc7bQNCSVpaTDsB01VpensWanESvNmcg1Tuu2MMMkGOeG2qQxRU