นายอำเภอสั่ง หมุนใหม่ สลากกาชาดผัดไทยวังทอง หลังพบปัญหา

แบ่งปัน
  • 651
    Shares

นายอำเภอวังทอง สั่งหมุนวงล้อกาชาดให้ หลังพบว่า เลขที่ออก ไม่ได้ตีพิมพ์สลากจำหน่าย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอผลการออกสลากกาชาด งานผัดไทย และ ของดีอำเภอวังทอง ประจำปี2562 ทั้งหมด 6 รางวัลใหญ่ ซึ่งมีคนได้รับรางวัล บางส่วน ถย่อยมารับราววัล

วันที่ 11 มีนานคม 2562 ทาง อำเภอวังทองกับกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง ได้พบข้อผิดพลาด ของการออกฉลาก ในรางวัล ที่ 1 , 3 , 4 , 5   โดย ฉลากกาชาด ได้ตีพิมพ์ เริ่ม 900001 ถึง 940000 จำนวน 40000 ใบ แต่หมายเลขที่หมุดวงล้อกาชาด ในรางวัลที่เกิดปัญหา เป็นหมายเลขที่ เกิน ลำดับหมายเลขที่ ฉลากตีพิมพ์ไว้  จึงเรียนให้ท่าน นาย ณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง รับทราบ 

นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง จึงสั่ง ให้มี การหมุนวงล้อหมายเลขรางวัลสลากกาชาดใหม่ ทดแทน เลขลำดับที่พบปัญหา ของ 6 รางวัล เพื่อประโยชน์ และสิทธิ ของผู้ที่ซื้อสลากกาชาด ทุกคน  ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา10.00 น. หมายเลขรางวัลที่ ทดแทนใหม่ มีดั่งต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ FORD OPEN CAB 2.2 L XL 6 MT  จำนวน 1 รางวัล

หมายเลขที่ออกคือ 917454

รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล

หมายเลขที่ออกคือ  939047  /  900418  /  905749

รางวัลที่ 4 โทรทัศน์สี LED ขนาน 32 นิ้ว จำนวน 4 รางวัล

หมายเลขที่ออกคือ  907826  /  914625  /  912935  /  902020

รางวัลที่ 5  ตู้เย็นขนาน 5.2 คิว จำนวน 5 รางวัล

หมายเลขที่ออกคือ  909196  /  931053  /  921820  /  903122  /  939686 

สำหรับ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำสลากกาชาดที่ถูกรางวัล พร้อมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง  กลุ่มงานการเงินและบัญชี ( เสมียนตราอำเภอวังทอง ) โทร 055-311-100 ต่อ 15  ที่ว่าการอำเภอวังทอง ชั้น 1 ภายใน กำหนด 30 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หาก พ้นกำหนดนี้ ถือว่า สละสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ รับรางวัลได้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ