ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกคุมเข้มร้านหมูกระทะห้ามผู้ใช้บริการตักอาหารบุฟเฟ่ต์

แบ่งปัน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ชุดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ ปคม. และชุดปฏิบัติการพิเศษDOPA37 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านหมูกระทะ ประเภทให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ ให้ทราบว่าการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดบริการได้ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ โดยให้มีมาตรการควบคุมหลัก โดยการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน พร้อมให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

โดยเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระยะห่างระหว่างกันและระยะห่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอหอบเหนื่อยจามหรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด พร้อมลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันและการลดใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร กรณีจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

ให้ปรับรูปแบบการบริการโดยงดการตัดอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง รวมถึงการตัดอาหารในภาชนะหรืออุปกรณ์ร่วมกัน โดยจัดให้มีระเบียบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมถึงห้องสุขา เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนดหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน เป็นต้น
ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกจึงขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ใช้บริการ ร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดในการงดตักอาหารเอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ และร้านที่ปล่อยให้ลูกค้าตักบุฟเฟ่ต์เองก็จะมีโทษ ถึงขั้นสั่งปิดให้บริการได้