มาตรการเเท็กซี่พิษณุโลก เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพผู้ใช้บริการ

แบ่งปัน

หลังจากพิษณุโลกได้ปลดล็อค ให้มีการเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ยกเว้น 5 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งทางขนส่งมวลชนต่างๆได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 กันอย่างเคร่งคัดซึ่งมีสาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลกช่วยดูเเล เเละ ช่วยเหลือ กับ ผู้จัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลกเเห่งที่ 2 สี่เเยกอินโดจีน รวมไปถึงเเท็กซี่ ที่ให้บริการทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก ก็ใช้มาตรการเดียวกันโดยการทำความสะอาดทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อรถทุกคัน การทำความสะอาดในรถ ทุกวันด้วยเเอลกอฮอล์ พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ให้บริการ

ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ใช้บริการก่อนขึ้นรถ เเละ จัดเตรียมเจลเเอลกอฮอล์ให้กับผู้ใช้บริการในรถตลอด สร้างความมั่นใจเเก่ผู้ใช้บริการ ว่าท่านจะปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ระดับหนึ่ง

เเละที่สำคัญกว่านั้น ผู้ใช้บริการต้องป้องกันตัวเองด้วย โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจล เเอลกอฮอล์ ด้วย หากสนใจใช้บริการ เเท็กซี่ พิษณุโลก สามารถโทร 055-222222 หรือ โทร 055-338888