สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย สบายใจ ชุมชน

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก เเละ โรงพยาบาลสัตว์ เทศบาลนครพิษณุโลก โดย สพ.ญ.พิจิตรา ชาบาง เชิญชวน(ประชาชนในเขตเทศบาลฯ)ให้ผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงทั้งหลายได้พาสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ซึ่งสัตว์ทุกตัวต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเเละที่สำคัญต้องมีเอกสารที่ต้องนำติดตัวไปคือบัตรประชาชน มีที่อยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้นสถานที่โรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก (ตรงข้ามสวนกลางเมืองพิษณุโลก)

บรรยากาศของผู้เข้าใช้บริการ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะนำเเมวมา บางท่านนำมาหลายตัว ท่ามกลางอากาศร้อนจัดด้วยจักยานยนต์เเต่บางส่วนก็นำพามาด้วยรถยนต์ ด้วยความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยง ก็เดินทางมา เเละอยากให้สัตว์เลี้ยงของตนปลอดภัยต่อชุมชน คนรอบข้างด้วย

ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก เเต่หากอยู่นอกเขตต้องเสียค่าใช้จาก 40 บาทต่อหนึ่งตัวยังรับดูเเลเรื่อง ทำหมันสุนัข-เเมว ในราคาตั้งเเต่ 400-1500 บาทตามขนานน้ำหนักของสัตว์ เเละยังมีค่าถ่ายพยาธิ สำหรับเเมวตัวละ 20 บาท สุนัขตัวละ 40 บาท ฉีดวัคซีนรวม ไข้หัดเเมว 200 บาท ฉีดวัคซีนรวม 6 โรคสุนัข 250 บาท

สำหรับโรงพยาบาลสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30นเร็วๆนี้จะมีการให้บริการให้ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลพิษณุโลก ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ หากท่านใดต้องการรับบริการสามารถโทรศัพท์สอบถาม นัดหมาย ไปที่เบอร์ 055-258527 (ในวันและเวลาราชการ)