กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แบ่งปัน

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่าน ฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

ตามที่กองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยตามภูมิภาคริเริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาคูคลอง สิ่งกีดขวาง โดยประสานกับหน่วยราชการใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ร่วมด้วย จิตอาสาพัฒนา, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี เพื่อชาติศาสตร์ กษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำน่านฝั่งพระราชวังจันทน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์