อบจ.พิษณุโลก ติดตามแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรบ้านห้วยดั้ง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม

แบ่งปัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม ร่วมกับ นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม นายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยดั้ง และเจ้าหน้าที่ชลประทานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อติดตามการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ทำนาข้าวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำของบ้านห้วยดั้ง จำนวนกว่า 1,000 ไร่

ซึ่งขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวได้กว่า 1 เดือนแล้ว แต่ขาดน้ำจึงทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้กำลังจะยืนต้นตายได้รับความเสียหาย ซึ่งเกษตรกรได้ลงทุนไปแล้วกว่าไร่ละ 1,000 บาท เบื้องต้นได้มีการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานโครงการชลประทานที่ 3 มาดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อผันน้ำเข้าไปยังคลองแสงให้เกษตรกรสูบน้ำไปยังนาข้าวของตนเอง หากได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำได้ทันก่อนที่นาข้าวจะเสียหาย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ติดกับคลองแสง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงในลำคลองแสงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป