ร้านอาหารขานรับมาตรการคลายล็อคเฟส 4 ป้องกันเคร่งครัด จัดโต๊ะเว้นระยะ-นั่งกิน 2 โต๊ะ/คน

แบ่งปัน

หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10 ) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาระบุว่า ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป หรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลาย ให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

วันนี้ 15 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามไปยังร้านอาหารแต่ละแห่ง ก็เริ่มทำการกลับมาเปิดร้านให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านกันได้แล้ว อย่างเช่นที่ร้าน “โรงฮัก” ร้านอาหารโฮมเมด อาหารไทย ได้มีการจัดร้านใหม่ตั้งแต่เมื่อวาน โดยให้อยู่ในเงื่อนไขทางข้อบังคับของรัฐบาล มีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรขึ้นไป แล้วก็ให้นั่งรับประทานอาหารได้โต๊ะละ 1 คน และก็ได้ทำการลงทะเบียนกับทางศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก โดยทำคิวอาร์โค้ด เพื่อเป็นการลงทะเบียนแล้วนำมาติดที่หน้าร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าทางร้านเปิดแล้วทางการสามารถมาตรวจสอบได้

ในส่วนของทางร้าน ก็มีมาตรการในเรื่องของพนักงาน เรื่องของการให้บริการ ทั้งเรื่องของการแต่งกาย การใส่หน้ากากอนามัย การใส่face shield การใส่ถุงมือ แล้วก็ให้พนักงานทุกคนล้างมือตลอดเวลา แล้วก็จะให้พนักงานสัมผัสของที่จะให้แก่ลูกค้าให้น้อยที่สุด และแนะนำให้ลูกค้าสั่งอาหารจานเดียวรับประทาน แล้วทุกครั้งของการใช้บริการเสร็จจะใช้แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดร้าน และโต๊ะอาหารที่เมื่อลูกค้าใช้บริการเสร็จทุกครั้งก็จะทำความสะอาดทันที โดยจะไม่มีการเล่นดนตรีสด เน้นเปิดเพลงจากโซเซียลมีเดียแทน

“ก่อนเปิดร้านในทุกๆ วัน ส่วนที่ลูกค้าจับต้อง หรือสัมผัสของลูกค้าที่เข้าออก จะทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเห็นลูกค้าสัมผัสในจุดที่เป็นส่วนกลาง เช่นการเปิดประตู ลูกบิดประตู ทุกอย่างที่มีการสัมผัส ส่วนในห้องน้ำจะมีเจลล้างมือ และในทางเข้าออกทุกทางก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้กดแล้ว แล้วก็จะมีป้ายบอกให้ลูกค้ากรุณาใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้าน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เราเตรียมไว้ให้ทุกจุด”