เทศบาลเมืองอรัญญิก ชี้แจงสาเหตุของกลิ่นน้ำเน่าเสียคลองโคกช้าง

แบ่งปัน

เทศบาลเมืองอรัญญิก ชี้แจงกรณีน้ำเสียในพื้นที่ถูกปล่อยลงสู่คลองโคกช้าง โดยไม่ได้ผ่านการบำบัด หลังมีประชาชนสัญญาจรผ่านถนนมิตรภาพ ช่วงคลองโคกช้าง เผชิญกับกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเสียภายในคลองโคกช้าง จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นสำรวจจุดดังกล่าว บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองโคกช้าง ฝั่งทิศใต้ โดยประชาชนในพื้นที่ระบุว่า น้ำที่ปล่อยออกมาจากท่อ มีสภาพเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบกับบรรยากาศสัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก เผยว่าน้ำเน่าเสียถูกปล่อยลงสู่คลองโคกช้างโดยไม่ได้ผ่านการบำบัด เนื่องจากสถานีบำบัดน้ำเสีย PS4 สร้างเมื่อปี 2542 โดยเทศบาลนครพิษณุโลกดูแล โดยมีสถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด 293 ไร่ และเมื่อปี พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณสำหรับเป็นค่าซ่อมแซมระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลกความยาว 4,206 เมตร จนกระทั่งเมื่อปีงบประมาณ 2561  ไม่ได้รับงบประมาณดูแล เนื่องจากมีค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องบำบัดน้ำเสีย อยู่ประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท หรือปีละ 12 ล้านบาท  จึงทำให้ไม่มีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล จึงปล่อยให้เกิดน้ำเสียมาจึงปัจจุบัน

นายยกเทศมนตรี เผยว่า อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดการกลิ่นมาจาก น้ำต้นทางไหลเข้าสู่คลองโคกช้างมาน้อย เมื่อมาเจอน้ำเสียมาก ทำให้ค่าน้ำเสียอยู่ที่ 10,000 แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมีฝนตก ทำให้ปริมาณน้ำในคลองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าน้ำเสียอยู่ที่ 7,000 – 8,000 ทำให้กลิ่นน้ำเน่าเสียเบาบางลง