โรงเรียนขนาดใหญ่ในพิษณุโลก เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ คุมเข้มโควิด-19 รับเปิดเทอม 1 ก.ค. นี้

แบ่งปัน

วันที่ 26 มิ.ย.2563   ที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในวันเปิดภาคเรียน จะเริ่มเว้นระยะห่างตั้งแต่เด็กเข้ามาในบริเวณโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรอง  ก่อนเข้าสแกนคิวอาร์โค๊ด ที่โรงเรียนจะแจกให้กับนักเรียนทุกคนติดตัวในทุกวัน เมื่อสแกน จะบันทึกอุณหภูมิไปยังระบบ เพื่อคุณครูจะทำการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนในทุกวัน

โดยในวันนี้ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น  บริเวณห้องเรียน โรงอาหาร ห้องครัว และห้องพักครู เพื่อฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ครูโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ได้ช่วยกันทำความสะอาดจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ในแต่ละห้องประมาณ 20 – 25 ชุด ให้พร้อมและมีการเว้นระยะห่าง  ซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้หน้าห้อง ตลอดจนการวางระบบการนั่งรับประทานอาหารที่ต้องมีการเข้าเวียนมารับประทานจำนวน 5 รอบ ที่ต้องแบ่งนักเรียนตามระดับชั้นในการพักทานอาหารกลางวัน ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ 

ด้านนายอัคนี ศุขโรจน์ เจ้าของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เปิดเผยว่า มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ มีนักเรียนจำนวน 3,000 กว่าคน ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม การคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องเรียน  โดยการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร  ในแต่ละห้องมีประมาณ 20-25 คน เพื่อลดความแออัด

ในช่วงแรกการเรียนการสอนก็ระงับเรื่องการเรียนที่เด็กต้องมีการสัมผัสตัวกัน เช่น พลศึกษา นาฏศิลป์ โดยผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน