โรงเรียนขนาดเล็กในพิษณุโลก เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

แบ่งปัน

ตามที่จะมีการเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ทั้งทำความสะอาดสถานที่ การเตรียมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามวิถี New Normal โดยที่โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) นายทวี  แย้มดี ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 (สพป.พล. เขต 3) นำคณะครู,นักเรียนได้เตรียมความพร้อม

นายทวี  กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แม้จะเบาบางลง แต่ยังคงต้องไม่ประมาท ซึ่งโรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ได้ร่วมกันวางแนวทางป้องกันโควิด-19 ตามวิถี New Normal โดยกำหนดทางเข้า – ออกโรงเรียนคนละช่องทาง ก่อนเข้าโรงเรียนตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า ให้เดินเรียงแถวตอนเรียง 1 กำหนดเส้นทางการเดิน โดยเว้นระยะห่าง ปากทางเข้าโรงเรียนจัดให้นักเรียนทำความสะอาดด้วยการล้างมือ นักเรียนที่มาโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีหน้ากากอนามัยสำรองให้นักเรียนกว่า 300 ชิ้น ได้สร้างห้องเรียนยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิด คือ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนมีเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ส่วนในชั้นเรียน จัดที่นั่งนักเรียนนั่งโต๊ะเรียนแยกเรียนห่างกัน ประมาณ 1 เมตร แต่ละโต๊ะมีฉากกั้น จำนวนนักเรียน แต่ละห้องจัดไม่เกิน 30 คน / ห้อง และเว้นระยะห่างของพื้นที่อื่นๆ ในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร โดยกำหนดเส้นทาง เดินไปโรงอาหาร ในโรงอาหาร แบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหาร 4 ช่วง อาทิ 10.30 น.เป็นนักเรียนระดับอนุบาล 11.00 น.นักเรียนระดับประถมศึกษา 1 – 3  11.30 น. นักเรียนระดับประถมศึกษา 4 – 6 และเวลา 12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 – 3  ในโต๊ะอาหารแบ่งที่นั่งห่างกัน 4 ที่นั่ง

โดยก่อนเปิดเรียน โรงเรียนได้สื่อสารให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าใจว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ก่อนหน้าแล้วอาจสร้างความหนักใจบ้าง เพราะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยด้วยกันทั้งนั้น สำหรับ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ละดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนรวมกว่า 290 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 คน