บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกคึกคัก เตรียมพร้อมมาตรการคัดกรอง 100 %

แบ่งปัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกที่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก ภายใต้บรรยากาศการใช้ชีวิตที่เรียกว่า New Normal โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่แต่ละโรงเรียนจัดให้

ขณะที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ นายธวัช บุญประสพ รองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ได้คณะทำการตรวจสอบระบบการตรวจคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าทุกจุดของโรงเรียน ที่ได้จัดให้มีคณะครูและคณะกรรมการนักเรียนทำการตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนและผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน พร้อมทั้งมีการกำหนดจุดยืนเพื่อเว้นระยะห่าง การติดสัญลักษณ์ผ่านหากมีการตรวจคัดกรอแล้ว การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองทยอยเดินทางมาส่งลูกหลานตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะน้อง ๆ หนูชั้นอนุบาลต่างตื่นเต้นที่ได้มาโรงเรียนเป็นวันแรก และส่วนใหญ่จะสวมเครื่องแบบนักเรียนใหม่หมด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และที่เพิ่มขึ้นมา คือ หน้ากากอนามัย

ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก บรรดานักเรียนต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีความพร้อมว่า ทางวิทยาลัยมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีการซักซ้อมความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน สำหรับนักเรียนจะมีการกำหนดจุดในการเดิน การนั่ง การเข้าแถวเคารพธงชาติ

ขณะเดียวกันก่อนที่นักเรียนจะเข้าสถานศึกษาต้องตรวจวัดไข้ มีจุดบริการเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่าง รวมถึงสวมให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา