นักเรียนจังหวัดพิษณุโลกกว่า 3,000 คน รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เข้าเป็น นศท.

แบ่งปัน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่สนามกีฬาพระองค์ดำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีพันตรี เดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ต้อนรับและชี้แจ้งการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ อีกทั้งมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและตรวจสุขภาพด้วย โดยทุกคนต้องได้รับการผ่านจุดคัดกรองก่อน และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับการสมัคร

โดยเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ผู้ชายลุกนั่ง จำนวน 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  ดันพื้น จำนวน 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที  ผู้หญิงลุกนั่ง จำนวน 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  ดันพื้น จำนวน 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที  วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที

โดยแบ่งเป็น นักศึกษาวิชาทหารชาย 2,346 คน และนักศึกษาวิชาทหารหญิง 812 คนรวมทั้งหมด 3,158 คน โดยในวันนี้มีโรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบร่างกาย โรงเรียนวังมะด่าน  โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม  โรงเรียนดอนทองวิทยา  โรงเรียนไทรย้อยวิทยาคม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยได้ทำการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพแบ่งเป็น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 วันละ 2 รอบ รอบละ 250 คน

ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารนั้น ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ได้ให้แนวทางในการรับสมัครฯ และรายงานตัวฯ ในปีนี้  แนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และยังทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังจากใช้งาน

ด้านนายปุญญพัฒน์  จงปรีเปรม นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม บอกว่า ตนสมัครใจเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารเอง  โดยจะทำให้ได้รับการฝึกฝน ระเบียบวินัย ความอดทน และร่างกายยังแข็งแรงอีกด้วย