เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จัดระเบียบ ตลาดสดเทศบาลพิษณุโลก ดันหาบแร่แผงลอยขึ้นขายของบนฟุตบาท แก้ปัญหาการจราจร

แบ่งปัน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ภายหลังการประกาศยกเลิก เคอร์ฟิว ทำให้การดำรงชีพและการค้าขายส่วนใหญ่ของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กลับมาสู่ภาวะปกติ ประกอบกับในระยะนี้ พ่อค้า แม่ค้า บางรายก็ได้มีการนำสินค้ามา จำหน่ายมากขึ้นตามท้องตลาดหลายแห่ง เพื่อชดเชยการขาดรายได้ที่หายไปในช่วงภาวะ วิกฤติโควิด-19 ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดเวลาการขายของและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ) ซึ่งเป็นตลาดที่รู้จักกันดี ซึ่งเปิดขายของกันในช่วงเช้า และค่ำคืนนั้น พบว่าบรรยากาศก็กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ต่างนำสินค้ามาวางขายกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ รู้กันดีว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เช้ามืด และหัวค่ำนั้นถนนสายดังกล่าวจะมีการจราจรหนาแน่นติดขัด เนื่องจากการที่ประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของ ประกอบกับการที่ทางพ่อค้า แม่ค้า ส่วนใหญ่ได้มีการหาบเร่แผงลอยขายสินค้าบริเวณฟุตบาทริมทาง จึงส่งผลให้ถนนสายดังกล่าว แคบลง และการจราจรที่ไม่คล่องตัวมากนัก รวมไปถึงมีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการ สัญจรหลายรายได้ร้องเรียนให้มีการจัดระเบียบการขายสินค้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ในพื้นที่ดังกล่าว

โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าใจถึงปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น หลับพบว่ามีร้านค้าหาบแร่แผงลอยหลายร้านค้า ที่รุกพื้นที่ผิวจราจรจนทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้คล่องตัว ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว 1 เดือนพบว่าช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ดีระดับหนึ่ง และยังช่วยเพิ่มปริมาณช่องทางการเดินรถมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันอาจมีปัญหาในบางส่วนในการจัดพื้นที่ขายสินค้าให้กับ พ่อค้า แม่ค้า

ทางคณะกรรมการตลาดได้ทำการจัดพื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าไว้ที่เรียบร้อยแล้ว แต่พ่อค้า แม่ค้า ยังไม่ยอมไปขายยังสถานที่ที่คณะการจัดไว้ให้ เนื่องจากได้ทำมาค้าขายจุดนี้มาเป็นเวลานานแล้ว และยังส่งผลกระทบผู้ค้าบริเวณด้านบนตลาดสด ไม่ค่อยมีลูกค้ามาซื้อ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อใกล้เคียงบริเวณที่จอดรถ ทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ กำหนดใช้มาตรการผ่อนปรนกับผู้ค้า โดยกำหนดช่วงเวลาการจำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน ไม่ให้ขายเกินเวลา 09.00 น. และห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้ารุกล้ำลงมาบนพื้นผิวการจราจรโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมาย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560  มาตรา 20  ห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ (ขายของริมถนน หรือบนทางเท้า ฟุตบาท) ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท