เกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิ ประสบปัญหาหลังอากาศแปรปรวนจนขาดตลาด

แบ่งปัน

เทศกาลวันแม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้สดได้จัดเตรียมร้อยมาลัย เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อพวงมาลัยไปกราบแม่  โดยเฉพาะพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลิสด ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันแม่ ส่งผลให้ความต้องการดอกมะลิในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิหลายรายกำลังประสบปัญหาต้นมะลิไม่ออกดอก ไม่เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด ด้านนายอำนาจ แซวใจดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.4  ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เล่าว่า ตนเองได้ปลูกมะลิไว้ รวมกัน 3 ไร่ ซึ่งปกติทุกปีในช่วงนี้ ดอกมะลิจะออกดอกสีขาวเต็มสวนและจะเก็บขายสู่ตลาดจำนวนมาก แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปรวน จากที่เคยเก็บได้วันละ 10 – 20 กิโลกรัม แต่ปีนี้ดอกมะลิไม่ออกดอกเก็บได้วันละ ไม่ถึงกิโล จึงทำให้พลาดโอกาสในการขาย

ขณะนี้ เริ่มมีร้านค้าสั่งทำพวงมาลัยดอกไม้สด  เป็นพวงมาลัยคล้องมือ ที่ทำจากดอกมะลิจะเป็นที่นิยมมากในช่วงเทศกาลวันแม่  แต่เนื่องจากปีนี้  ดอกมะลิหายาก ต้นมะลิประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้มะลิไม่ออกดอกจึงทำให้ดอกมะลิขาดตลาดและราคาเริ่มสูงขึ้น ขณะนี้ราคาจำหน่ายดอกมะลิ อยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาท  แต่ถึงอย่างไร ราคานี้ก็ยังต่ำกว่าช่วงนี่ของปีที่แล้วถึง 1 เท่าตัว