รมช.เกษตรฯ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง

แบ่งปัน

รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง เผยเตรียมส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดชุมชนเกษตร

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำให้กับสัตว์เลี้ยงของกลุ่มอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 90 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 86,000 ลูกบาศก์เมตร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังได้พบปะประชาชนและตรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม ว่า สำหรับตำบลทับยายเชียง ถือเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ หากมองถึงประโยชน์ในการใช้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดชุมชนเกษตร เศรษฐกิจในชุมชนก็จะดีขึ้น เบื้องต้นตน ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องทำงานร่วมกัน อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาที่ยังติดค้าง เพื่อเร็งดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนแล้ว เหลือเพียงอย่างเดียว คือ ส่วนราชการที่จะร่วมกันคิดส่งเสริมนำสินค้ามาขาย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน เท่านั้น