กองบิน 46 จัดกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 63 นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 60 ปี กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวอรรจนี สมศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้กล่าวรายงาน พร้อมนาวาอากาศเอก ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46

การจัดกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืช โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ สร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน “ศาสตร์พระราชาและพระราชินี” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพิ่มโอกาสการเกิดฝนและทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น สร้างแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต เป็นแหล่งอาหาร และการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน