พิษณุโลก กลุ่มประชาภิวัฒน์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพภาค 3 ติดตามความเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายทวี ทองถัน ประธานกลุ่มประชาภิวัฒน์ พร้อมสมาชิก รวมยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และแม่ทัพภาคที่ 3 สอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


นายทวี ทองถัน ประธานกลุ่มประชาภิวัฒน์ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเยาวชนกำลังทำกิจกรรมทางการเมือง เจตนาอันบริสุทธิ์ แต่อาจจะขาดความยั้งคิดขาดข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน และถูกบิดเบือนยุแยงจากผู้ต้องการผลประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของคนไทยทั่วประเทศแล้วว่านักเรียน นิสิต ออกมาเพื่อแสดงพลังประชาธิปไตยนั้น กลับถูกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนหนึ่ง โดยปิดบังข้อมูลสร้างความเกลียดชังสถาบันให้กับเด็กๆ ด้วยป้ายคำพูดที่หยาบคาย ด่าทอสถาบันอย่างรุนแรงชัดเจนตามที่เป็นข่าว

จนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา นักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกมาชุมนุมทางการเมือง หน้าพระวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีการปราศรัยเสียดสีสถาบัน ด้วยคำพูดและการกระทำ ทางกลุ่มประชาภิวัฒน์ คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลก จึงอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และแม่ทัพภาคที่ 3 ช่วยสอดส่องดูแล นำพาเด็กให้เดินไปทางที่ถูกต้อง ซึ่งชาติไทย จึงต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกมาด่าทอเสียดสีจากช่วงเหมือนที่เหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยให้เด็กได้รักและห่วงแห่งชาติ ที่บรรพบุรุษแลกมาด้วยเลือดและชีวิต ไม่ใช่มาชิงชังดังที่เด็กควรจะทำอยู่