พบสถานบริการกระทำความผิด ถูกสั่งปิด 5 ปี ! ฝ่าฝืนคำสั่ง 3 ข้อ

แบ่งปัน

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 23.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ ปคม. จนท.สาธารณสุขอำเภอ และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก สมาชิก อส. กองร้อย อส.จ.พล.2 และ สมาชิก อส.อ. ที่ 3 เมืองพิษณุโลก

ร่วมตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ (ร้านเฉิดฉาย) ตามที่มีผู้ร้องเรียน ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผลการตรวจพบร้านดังกล่าวกระทำความผิดโดยปล่อยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งร้านเฉิดฉายได้ถูกจังหวัดสั่งปิดสถานประกอบการเป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3667/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

จึงได้จับกุมแจ้งข้อกล่าวหา นายรพีพัฒน์ สิทธิโชคสถิต อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 356/11 ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งรับเป็นผู้ดูแลร้าน ว่าได้ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ข้อ 2(1) เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายสถานบริการภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งปิดตามข้อ 4 วรรค 2 และกระทำผิดตาม ป.อาญา มาตรา 368 ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควร

พร้อมฝ่าฝืนคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ 6/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5) มาตรการหลักข้อ 4 และมาตรการเสริมข้อ 4 และได้แจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบโดยดีตลอดแล้ว ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ชุดจับกุมได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีต่อไป