แถลงข่าวเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้น Chula Mini MBA 2 @Phitsanulok

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 63  นางทิพวรรณ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก แถลงข่าวเปิดหลักสูตร Chula Mini MBA. 2 @ Phitsanulok  สำหรับผู้บริหารองค์กร และบริษัทในภาคเหนือตอนล่าง หวังพยุงธุรกิจในระยะสั้นและยั่งยืน ที่โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นได้ เป็นการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่องและมีหลักการ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการทำงานของธุรกิจทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ด้านกลยุทธ์ การจัดการ การตลาด การเงิน และอื่นๆ จากวิทยากรระดับประเทศ ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ทฤษฎีตามตำรา แต่เป็นความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทันที

การเปิดหลักสูตรนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โดยคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งนักวิชาการมาให้ความรู้ เน้นทำอย่างไรให้การบริหาร จัดการได้ดี เมื่อมีสินค้าก็จำหน่ายได้ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ล่าสุด หลักสูตรนี้มุ่งไปที่ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ตลอดจนการท่องเที่ยว การโรงแรม และอื่น ๆ ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง เป้าหมายของหลักสูตร คือ ผู้เข้ารับการศึกษาจะสามารถพยุงธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน นำไปปรับประยุกต์ใช้ในระยะสั้นแบบเร่งด่วนได้

 โดยหลักสูตร Chula Mini MBA. 2 @ Phitsanulok เปิดรับสมัครเพียง 55 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2563 พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย เริ่มหลักสูตรตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมเดอะแกรนด์เวอร์ไซด์ พิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chula mini MBA Phitsanulok หรือเบอร์ติดต่อ 088 2938861