ครบ 1 ปี สะพานข้ามแยกอินโดจีน เชื่อมสัมพันธ์เศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก

แบ่งปัน

หลังจากกรมทางหลวง ได้ดำเนินเปิดสะพานสี่แยกอินโดจีน ข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 จังหวัดพิษณุโลก สี่แยกอินโดจีน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ถือว่าสะพานอินโดจีนเป็นถนนสายหลักสำคัญ ที่เป็นประตูจากภาคกลางสู่ภาคเหนือ และจากภาคตะวันตกสู่ภาคตะวันออก รวมไปถึงเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้ กับประเทศเพื่อนบ้าน ตามเส้นทางหลักในการเชื่อมโยง East-West Economic Corridor ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมา จำนวนทั้งสิ้น 940 วัน งบประมาณที่ใช้กว่า 849 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะใสช่วงเทศกาล

สำหรับการจราจรที่แยกอินโดจีน เป็นไปอย่างคล่องตัว โดยผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทาง อ.วังทอง บนถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ในฝั่งขาออกรวมทั้งฝั่งขาเข้าเมืองได้รับความสะดวกในการเดินทางอย่างยิ่ง ส่วนบริเวณวงเวียนการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการจราจรติดขัดแต่อย่างใด ส่วนผู้ใช้รถถนนหมายเลข 11 สายสี่แยกหนองอ้อไปยัง จ.อุตรดิตถ์ ที่ต้องลอดใต้สะพานผ่านวงเวียนก็ไม่มีปัญหาในการใช้รถใช้ถนนเช่นกัน

สี่แยกอินโดจีน เป็นสี่แยกเชิงสัญลักษณ์ เดิม คือ “แยกร้องโพธิ์” เป็นจุดตัดถนนหลวงหมายเลข 11 และ ทางหลวงหมายเลข 12 ถือเป็นจุดตัดสำคัญของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ย่างกุ้ง-ตาก-พิษณุโลก-ขอนแก่น-สุวรรณเขต-ดานัง และ โครงการถนนสายเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) คุนหมิง-กรุงเทพมหานคร