อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 13.00 น. (20 ก.ย. 63) พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้บรรยายพิเศษ โอกาสเป็นประธานเปิดการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก ในเรื่อง การพัฒนาสื่อในอนาคต โดยกล่าวว่า ในยุคปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทำให้บ้านเมืองจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงได้ นี่คืออนุภาคของข้อมูลข่าวสาร

ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีหลักคิดว่าจะทำทุกทางที่จะทำให้ทุกคนมีความรอบรู้ในข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง จะได้ไม่เกิดความสับสนในทุกรูปแบบคือ วิทยุโทรทัศน์ สำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย จึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เมื่อเครือข่ายได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบรายการข่าวสื่อโซเชียลมีเดีย ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ การได้รับการแก้ไขช่วยเหลือและประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกันนำเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชม(อป.มช) วิทยุชุมชน อสม.และสื่อมวลชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 200 คนเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 -21 กันยายน 2563 ที่จะร่วมกันนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปขยายผลให้ถึงประชาชนได้รับรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น