รมว.พม. ร่วมผลักดัน “MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ”

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.30 น. (วันที่ 23 ก.ย.63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเชิงนโยบาย ในหัวข้อ “MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ” ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยงานต่างๆ ให้การตอนรับ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงพัฒนาสังคมของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมมนา “MICE วิสาหกิจชุมชนแก้วิกฤตประเทศ” ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ถือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการสร้างรายได้ มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งเพิ่มทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ และต่อยอดความยั่งยืนให้ชุมชนในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และการเสวนาเพื่อร่วมสร้างความเข็มแข็งของธุรกิจ MICE ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “มุมมองอนาคตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกัน การพัฒนาประเทศ” และ “วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” และการบรรยาย หัวข้อ “e-Commerce ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย” โดยผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ออกร้านและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ และ ตาก ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและ การประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก