คณะส่วนล่วงหน้าตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

แบ่งปัน

วันนี้ 23 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเรือโท อนุชา นาคทับทิม ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก

เพื่อตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563

สำหรับการเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จครั้งนี้ ได้หารือถึงกำหนดการ การจัดสถานที่ และการกำหนดจุดทรงงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในการเสด็จไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดพิษณุโลก