อบจ.พิษณุโลก มอบรถสามล้อโยก-รถเข็นนั่งให้ผู้พิการ 2 ราย ในอำเภอวัดโบสถ์

แบ่งปัน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะร่วมมอบรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่งให้ผู้พิการจำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์

ประกอบด้วย รายแรกคือ นางลำพูน เล็กมีชัย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (รถสามล้อโยก) ซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากขาอ่อนแรงและเป็นกระดูทับเส้นทำให้เดินไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้าสี่ขาที่ขอยืมจากคนรู้จัก และยังป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง

ส่วนอีกรายคือ นายสวง ศรีโพธิ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (รถเข็นนั่ง) มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ครึ่งซีกซ้ายทำให้เดินลำบาก เนื่องจากไขมันในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการ ตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ที่ต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่ามกลางความดีใจของผู้พิการและญาติพี่น้อง