แข่งขันสุดยอดสำรับไทย เมืองสองแคว

แบ่งปัน

เมื่อเวลา 09.00 น. (วันที่28 ก.ย.63) ที่โรงแรมเมืองพระพิศณุโลกย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการประกวดสุดยอดสำรับไทย เมืองสองแคว” โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ธุรกิจร้านอาหารถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ ถือว่าเป็นบริการพื้นฐานในสังคมมนุษย์ที่ ต้องใช้การกินอาหารเพื่อดำรงชีวิต และใช้เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กัน ในอุตสาหกรรมธุรกิจ ร้านอาหารหรือบริการอาหาร (Food Services) เป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องบนห่วงโซ่อุปทานของ อุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก และธุรกิจร้านอาหารก็เป็นส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมนี้ สถานการณ์โควิด-19 กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านและเกิดกิจกรรมการปรุงอาหารรับประทานเอง มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้ธุรกิจการให้บริการ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก และผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องปรับตัว

จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นเมืองที่มีความเหมาะสมกับการเป็น Mice City เพราะเป็นศูนย์กลางเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคมมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน  และยุทธศาสตร์จังหวัด  “พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และนอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีอาหารอร่อย และของฝากหลากหลาย ที่ขึ้นชื่อ ในจังหวัด เช่น หมี่ซั่ว กล้วยตาก

กิจกรรมการประกวดสุดยอดสำรับไทยเมือง สองแคว ประจำปี 2563  จึงเป็นกิจกรรมที่จะเป็นตัวผลักดันให้มีการขับเคลื่อนภูมิปัญญาด้านอาหาร เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ได้รู้จัก และได้บริโภคอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก

โดยวันนี้ได้มีการแข่งขันประเภทหมี่ซั่วผัดไทย(สูตรสำรับเมืองสองแคว) จากโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล จังหวัดพิษณุโลก, โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก,โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก,โรงแรมพิษณุโลก ออคิด ,โรงแรมวนธารา เฮล รีสอร์ท, โรงแรมเมืองพระพิศณุโลกย์ และโรงแรมชินะปุระ และประเภทเมี่ยงคำ(สูตรสำรับเมืองสองแคว) ได้แก่ ร้านอาหารช่อมาลี, ร้านอาหารแพพิดโลก, ร้านอาหารครัวมีดี และร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม

สำหรับผลการแข่งขัน ประเภทหมี่ซั่วผัดไทย(สูตรสำรับเมืองสองแคว) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงแรมเมืองพระ​พิศ​ณุโลกย์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​1 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรมพิษณุโลก​ออคิด และรางวัลชมเชย โรงแรมชินะปุระ ส่วนประเภทเมี่ยงคำ(สูตรสำรับเมืองสองแคว) ได้แก่รางวัลชนะเลิศ ร้านช่อมาลี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แพพิดโลก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ​2 ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม และรางวัลชมเชย ครัวมีดี